<html>
<head>
<title>čšž.si - Govor</title>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="description" content="Infinite speach generator, inspired by post-socialistic rhetorics." />
<meta name='keywords' content='linguistics, ascii art, unicode art, algorhytmic art' />
<meta name='author' content='Boštjan Špetič' />
<meta name='curator' content='Gaja Zornada' />
<meta name='contact' content='info@konstrukt.it' />
<meta name='copyright' content='Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License' />
<meta name="date" content="2015-02-11">
<style type="text/css">
p#box {
font-size: 1.2em;
line-height: 1.4em;
color: white;
font-family: monospace;
_text-align: center;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
margin-top: 0.5em;
display: table-cell;
_vertical-align: middle;
}
div#container {
top: 0px; left: 0;
width: 63%;
height: 100%;
_position: absolute;
display: table;
float: right;
}
body {
background-color: black;
line-height: 1em;
}
div#code {
background-color: rgb(40,40,40);
color: rgb(80,80,80);
width: 32%;
height: 100%;
float: right;
overflow-y: scroll;
padding: 0em 0.5em 0em 0.5em;
margin-top: -0.5em;
margin-right: -0.5em;
}
div#code em {
color: white;
font-effect: bold;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function init() {
box = document.getElementById("box");
var myTimer = setInterval(function () {
var Char = parseInt(box.className);

var InfiniteSpeach = new Array(
"Pomembno in pozitivno je, da",
"Po drugi strani",
"Prav tako",
"Rad bi poudaril, da",
"Na tak način",
"Ne moremo pa mimo dejstva, da",
"Prav posebno pa",
"Celo več,",
"Višji principi demokratičnosti v naši stranki, predvsem pa",
"Odgovorno lahko rečem, da",
"realizacija programskih nalog",
"naš trenutni položaj",
"kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti",
"koalicijski dogovor",
"premagovanje strankarskih nesoglasij",
"konstruktivni dialog",
"krepitev in razvoj družbenih mehanizmov",
"intenzivnost novih trendov",
"odprava medsebojnega nezaupanja",
"strpno reševanje osnovnih dilem",
"zahteva temeljito analizo",
"narekuje preciziranje in jasno usmeritev",
"dodatno prispeva k formiranju",
"uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji",
"omogoča večjo kreativnost pri odločanju",
"odpravlja odprta nesoglasja pri oceni",
"spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju",
"jasneje determinira strategijo",
"tvorno sooblikuje nova stališča do",
"usklajuje oceno pomembnosti",
"finančnih in administrativnih pogojev delovanja.",
"primarnih gospodarskih ciljev.",
"aktivnosti vseh političnih subjektov.",
"zainteresiranosti družbenih faktorjev.",
"organiziranosti kadrovskih struktur.",
"nekaterih prednostnih nalog.",
"novih zakonskih predlogov.",
"sprememb v sistemih funkcioniranja.",
"modela splošnega napredka.",
"smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.");

var Rand = Math.round(Math.random()*9);
Char++;
box.className = Char;
var Verse = (Char % 4) * 10 + Rand;
box.innerHTML = box.innerHTML + InfiniteSpeach[Verse] + " "; // " (" + Verse + "; " + Rand +
}, 2000);
}
</script>
</head>
<body onload="init()">

<div id="code">
<code>
</code>
</div>

<div id="container">
<p id="box" class='-1'></p>
</div>

</body>
</html>