<html>
<head>
<title>čšž.si - Kasha</title>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="description" content="France Prešeren's poem about the gramatical war in Slovenia in mid-19th century." />
<meta name='keywords' content='linguistics, ascii art, unicode art, algorhytmic art' />
<meta name='author' content='Boštjan Špetič' />
<meta name='curator' content='Gaja Zornada' />
<meta name='contact' content='info@konstrukt.it' />
<meta name='copyright' content='Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License' />
<meta name="date" content="2010-12-20">
<style type="text/css">
p#box {
font-size: 1.5em;
color: white;
font-family: times;
text-align: center;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
margin-top: 0.5em;
display: table-cell;
vertical-align: middle;
}
div#container {
top: 0; left: 0; width: 70%; height: 100%;
_position: absolute; display: table;
float: left;
}
body { background-color: black; }
div#code { background-color: grey; width: 30%; height: 100%; float: left; }
</style>
<script type="text/javascript">
function init() {
box = document.getElementById("box");
var myTimer = setInterval(function () {
var Char = parseInt(box.className);
var poem = new Array("Al' prav piše kaψa se al' kaʃha,",
" se šola novočrkarjev srdita",
" z ljudmi prepira starega kopita;",
" kdo njih pa pravo tŕdi, to se praša.",
"",
"Po pameti je taka sodba naša:",
" Ak' je od kaψe kaʃha bolj'ga žita",
" in boljš' obdelana in bolj polita",
" naj se ne pise kaψa, ampak kaʃha.",
"",
"Ak' pa po črki boljša jed ne bode",
" in zavolj' črke ne trpi nič škode,",
" obhaja taka misel nas Slovence,",
"",
"da pravdajo se ti možje znabiti,",
" za kar so se nekdanji Abderiti",
" v sloveči pravdi od oslóve sence.",
"");
Char++;
box.className = Char;
box.innerHTML = box.innerHTML + poem[Char] + "<br />";
if (Char == 17) { window.clearInterval(myTimer); }
}, 1000);
}
</script>
</head>
<body onload="init()">
<div id="container">
<p id="box" class='-1'></p>
</div>
<div id="code">
<code>

</code>
</div>
</body>
</html>