<html>
<head>
<title>čšž.si - Speach</title>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="description" content="Infinite speach generator, inspired by soc-realistic rhetorics." />
<meta name='keywords' content='linguistics, ascii art, unicode art, algorhytmic art' />
<meta name='author' content='Boštjan Špetič' />
<meta name='curator' content='Gaja Zornada' />
<meta name='contact' content='info@konstrukt.it' />
<meta name='copyright' content='Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License' />
<meta name="date" content="2010-03-20">
<style type="text/css">
p#box {
font-size: 1.2em;
line-height: 1.4em;
color: white;
font-family: monospace;
_text-align: center;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
margin-top: 0.5em;
display: table-cell;
_vertical-align: middle;
}
div#container {
top: 0px; left: 0;
width: 63%;
height: 100%;
_position: absolute;
display: table;
float: right;
}
body {
background-color: black;
line-height: 1em;
}
div#code {
background-color: rgb(40,40,40);
color: rgb(80,80,80);
width: 32%;
height: 100%;
float: right;
overflow-y: scroll;
padding: 0em 0.5em 0em 0.5em;
margin-top: -0.5em;
margin-right: -0.5em;
}
div#code em {
color: white;
font-effect: bold;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function init() {
box = document.getElementById("box");
var myTimer = setInterval(function () {
var Char = parseInt(box.className);

var InfiniteSpeach = new Array(
"Dragi kolegi",
"Z druge strani",
"Prav tako",
"Torej, ne pozabimo, da",
"Čeprav",
"Praksa vsakdanjega življenja dokazuje, da",
"Ni potrebno na dolgo argumentirati teže pomena teh problemov",
"Bogate in raznovrstne izkušnje",
"Skrb organizacije, še posebno pa",
"Višji ideološki principi, pa tudi",
"uresničenje nalog iz programa",
"kompleksnost in mesto študija kadrov",
"neprestano povečevanje kvalitete in razširjenosti naše aktivnosti",
"aktualna struktura organizacije",
"nov model aktivnosti organizacije",
"stalno razvijanje različnih oblik aktivnosti",
"stalna garancija, naša informativna in propagandna aktivnost",
"povečevanje moči in razvoj struktur",
"posvetovanje s številnimi militenti",
"začetek splošne akcije zavzemanja stališč",
"nas obvezuje k analizi",
"bistveno vpliva na oblikovanje",
"zahteva natančnejšo opredelitev",
"pomaga pri pripravi in uresničitvi",
"zagotavlja sodelovanje pomembne skupine pri oblikovanju",
"opravlja važne naloge pri opredelitvi",
"omogoča višje kreacije",
"nasprotuje oceni veljavnosti",
"je zanimiv poskus verifikacije",
"izziva proces rekonstruiranja in modernizacije",
"obstoječih finančnih in administrativnih pogojev.",
"smeri razvoja za prihodnost.",
"sistema splošne participacije.",
"obnašanja članov organizacije do njihovih nalog.",
"novih predlogov.",
"smeri vzgoje v smeri napredka.",
"sistema oblikovanja kadrov, ki odgovarjajo potrebam.",
"potrebnosti sprejetih aktivnosti.",
"razvojnega modela.",
"oblike akcije.");

var Rand = Math.round(Math.random()*9);
Char++;
box.className = Char;
var Verse = (Char % 4) * 10 + Rand;
box.innerHTML = box.innerHTML + InfiniteSpeach[Verse] + " "; // " (" + Verse + "; " + Rand +
}, 2000);
}
</script>
</head>
<body onload="init()">

<div id="code">
<code>
</code>
</div>

<div id="container">
<p id="box" class='-1'></p>
</div>

</body>
</html>